Přehled evropských norem

Evropské normy pracovních oděvů
EN340 Ochranné oděvy
EN381 Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil
EN412 Ochranní zástěry při používání ručních nožů
EN533 Ochranné oděvy - ochrana proti teplu a ohni
EN368 Ochranné oděvy - ochrana proti kapalným chemikáliím
EN369 Ochranné oděvy - ochrana proti kapalným chemikáliím
EN471 Výstražné oděvy s vysokou viditelností
EN1073-1 Ochranné oděvy proti radioaktivní kontaminaci
EN1149 Ochranné oděvy - elektrostatické vlastnosti
EN342 Ochranné oděvy - ochrana proti chladu
EN468 Ochranné oděvy - ochrana proti kapalným chemikáliím
EN463 Ochranné oděvy - ochrana proti kapalným chemikáliím

 

Typové třídy
Typ 3     Ochrana proti kapalným chemikáliím, zkouška proti pronikání proudu kapalin
Typ 4     Ochrana proti kapalným chemikáliím, zkouška na postřik kapalin
Typ 5 Ochrana proti částicím prachu, zkouška na suché částice
Typ 6 Ochrana proti kapalným chemikáliím, zkouška na omezený postřik 

 

Evropské normy pracovní obuvi
Normy Úroveň ochrany Kategorie      
EN347 pracovní obuv, bez ocelové špice OB O1 O2 O3
EN346 ochranná obuv, ocelová špice do 100 J PB P1 P2 P3
EN345 bezpečnostní obuv, ocelová kaple do 200 J SB S1 S2 S3
                   
Symbol Pokryté rizika Vybavení      
  uzavřená patní část   X X X
A antistatická obuv / X X X
E abrobce energie v oblasti paty / X X X
WRU odolnost svršku proti průniku a absorbci vody /   X X
P odolnost podešve proti propichnutí / /   X
Cl ochrana proti chladu, zateplená obuv / / / /
Hl odolnost podešve proti teplu / / / /
HRO odolnost podešve proti kontaktnímu teplu do 300°C / / / /
Cl vodivá obuv / / / /
ORO odolnost podešve proti pohonným hmotám /      


X - Povinné vybavení
/ - Jako doplňkové vybavení

Evropské normy ochrany zraku
EN166 základní náležitosti
EN167 metody optických testů
EN168 metody neoptických testů
EN169 filtry pro sváření
EN170 filtry pro UV
EN171 filtry pro IR
EN172 sluneční filtry pro použití v průmyslu

 

Evropské normy ochrany dýchacího ústrojí    
EN149:2001 filtrační polomasky proti prachu
EN405 filtrační polomasky proti plynům a párám
EN140 polomasky
EN136 celoobličejové masky
EN143 filtry proti prachu
EN141 filtry proti plynům 
EN146 systémy s přívodem vzduchu
TM14/7.25 dýchací přístroje s přívodem stlačeného vzduchu

 

Evropské normy ochrany sluchu
EN352/1 sluchátka
EN352/2 ucpávky
EN352/3 sluchátka k přilbě
EN352/4 elektronická sluchátka
EN458 návod na výběr, použití, používání a udržbu OOPP proti hluku

 

Evropské normy pracovních rukavic
EN420 Ochranné rukavice - všeobecné požadavky
EN388 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům
EN374-2,3 Ochranné rukavice proti chemikáliím a mikroorganismům
EN 511 Ochranné rukvice proti chladu
EN 659 Ochranné rukavice pro hasiče
EN407 Ochranné rukavice proti tepelným rizikům ( teplu, ohni )
EN381 Ochranné rukavice prouživatele ručních řetězových pil
EN421 Ochranné rukavice proti ionizujícímu záření a radioaktivnímu zamoření
EN1082 Ochranné rukavice pro práci s ručními noži
EN30819 Ochranné rukavice proti vibracím
EN60903 Izolační ochranné rukavice pro práci pod napětím